Jäsenmaksu

Partio on edullinen harrastus.

Maksamalla noin 60-80 euroa vuodessa saat osallistua lippukunnan, partiopiirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että partiopiirin jäsenmaksu.

Suomen Partiolaisten jäsenmaksun ohessa laskutamme oman lippukuntamme jäsenmaksun (10 €). Lippukunnan jäsemaksu kattaa merkkikustannukset sekä osan lippukunnan toiminnan kustannuksista, kuten tapahtumien järjestämisestä ja muonituksesta.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry.

Lisätietoa jäsenmaksusta ja laskutuksesta

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/